.: +7 929 541 34 15
Email.: tehnohaus@yandex.ru        
                       
    : 0 ., 
    : 0.00 .
  
       
   
  
  
      
      
      
  
  
  
  
  

   
 
 
   
 

      
  
  
  
  
  

   
  :
     :
  

  
   ?
    
:
| | |
   
:     
:   :      . 
: 60 ., : 1 : |
            
KAISER KG 3351KAISER KG 3351
KAISER KG 3351

12790 .
  . 
KAISER KG 3382KAISER KG 3382
KAISER KG 3382

14690 .
  . 
KAISER KG 4350 TurboKAISER KG 4350 Turbo
KAISER KG 4350 Turbo

18390 .
  . 
KAISER KG 6350 TurboKAISER KG 6350 Turbo
KAISER KG 6350 Turbo

20390 .
  . 
KAISER KG 6360 Turbo RombKAISER KG 6360 Turbo Romb
KAISER KG 6360 Turbo Romb

22590 .
  . 
KAISER KCG 4380 TurboKAISER KCG 4380 Turbo
KAISER KCG 4380 Turbo
(): 451x45
:
: 3
:
-:


19290 .
  . 
KAISER KCG 4380 W TurboKAISER KCG 4380 W Turbo
KAISER KCG 4380 W Turbo
(): 451x45
:
: 3
:
-:


19290 .
  . 
KAISER KCG 6380 TurboKAISER KCG 6380 Turbo
KAISER KCG 6380 Turbo

21390 .
  . 
KAISER KCG 6380 W TurboKAISER KCG 6380 W Turbo
KAISER KCG 6380 W Turbo
(): 458x51
:
: 4
:
-:

21390 .
  . 
KAISER KCG 6383 TurboKAISER KCG 6383 Turbo
KAISER KCG 6383 Turbo
(): 458x51
:
: 4
:
-:

21490 .
  . 
KAISER KCG 6390 Turbo RombKAISER KCG 6390 Turbo Romb
KAISER KCG 6390 Turbo Romb
(): 458x51
:
: 4
:
-:

23290 .
  . 
KAISER KCG 6390 W Turbo RombKAISER KCG 6390 W Turbo Romb
KAISER KCG 6390 W Turbo Romb
(): 458x51
:
: 4
:
-:

24390 .
  . 
KAISER KG 6976 GBE TurboKAISER KG 6976 GBE Turbo
KAISER KG 6976 GBE Turbo
(): 4,558x51
:
: 4
:
-:

17000 .
  . 
KAISER KG 6976 VGBE TurboKAISER KG 6976 VGBE Turbo
KAISER KG 6976 VGBE Turbo
(): 4,558x51
:
: 4
:
-:

17000 .
  . 
KAISER KG 6976 CuGBE TurboKAISER KG 6976 CuGBE Turbo
KAISER KG 6976 CuGBE Turbo
(*): 5648
:
: 4
:
-:

17000 .
  . 
KAISER KG 6976 BawGBE TurboKAISER KG 6976 BawGBE Turbo
KAISER KG 6976 BawGBE Turbo
(): 4,558x51
:
: 4
:
-:


17000 .
  . 
KAISER KG 6976 CdaGBE TurboKAISER KG 6976 CdaGBE Turbo
KAISER KG 6976 CdaGBE Turbo
(): 4,558x51
:
: 4
:
-:19000 .
  . 
KAISER KG 6976 ElfGBE TurboKAISER KG 6976 ElfGBE Turbo
KAISER KG 6976 ElfGBE Turbo
(): 4,558x51
:
: 4
:
-:


17000 .
  . 
KAISER KCG 6382 TurboKAISER KCG 6382 Turbo
KAISER KCG 6382 Turbo
(**): 4,8x62x51
:
: 4
:
-:

25290 .
  . 
KAISER KCG 6382 W TurboKAISER KCG 6382 W Turbo
KAISER KCG 6382 W Turbo

25290 .
  . 
KAISER KG 6325 ELFEM TURBOKAISER KG 6325 ELFEM TURBO
KAISER KG 6325 ELFEM TURBO

27690 .
  . 
KAISER KG 6325 EM TURBOKAISER KG 6325 EM TURBO
KAISER KG 6325 EM TURBO

27690 .
  . 
KAISER KCG 6335 ELFEM TURBOKAISER KCG 6335 ELFEM TURBO
KAISER KCG 6335 ELFEM TURBO

26690 .
  . 
KAISER KCG 6335 EM TURBOKAISER KCG 6335 EM TURBO
KAISER KCG 6335 EM TURBO

26690 .
  . 
KAISER KCG 6335 ROTEM TURBOKAISER KCG 6335 ROTEM TURBO
KAISER KCG 6335 ROTEM TURBO

26690 .
  . 
KAISER KG 9325 ELFEM TURBOKAISER KG 9325 ELFEM TURBO
KAISER KG 9325 ELFEM TURBO

30290 .
  . 
KAISER KG 9325 EM TURBOKAISER KG 9325 EM TURBO
KAISER KG 9325 EM TURBO

30290 .
  . 
KAISER KCG 6972 N TitanKAISER KCG 6972 N Titan
KAISER KCG 6972 N Titan
(**): 4,5x58x51
:
: 4
:
-:

35490 .
  . 
KAISER KCG 8382 TurboKAISER KCG 8382 Turbo
KAISER KCG 8382 Turbo
(**): 4x77x51
:
: 5
:
-:

34390 .
  . 
KAISER KCG 6922 GKAISER KCG 6922 G
KAISER KCG 6922 G
- : 4
:
-:
:
:
(), : 59x51

36590 .
  . 
KAISER KCG 6976 GBE TurboKAISER KCG 6976 GBE Turbo
KAISER KCG 6976 GBE Turbo
(**): 3.8x56x48
:
: 4
:
-:


20000 .
  . 
KAISER KCG 6976 VGBE TurboKAISER KCG 6976 VGBE Turbo
KAISER KCG 6976 VGBE Turbo
(**): 3.8x56x48
:
: 4
:
-:21500 .
  . 
KAISER KCG 6982 W TurboKAISER KCG 6982 W Turbo
KAISER KCG 6982 W Turbo

22000 .
  . 
KAISER KCG 7982 TurboKAISER KCG 7982 Turbo
KAISER KCG 7982 Turbo
(**): 4x77x51
:
: 5
:
-:

26000 .
  . 
KUPPERSBERG FQ4TG BKUPPERSBERG FQ4TG B
KUPPERSBERG FQ4TG B

15990 .
  . 
KUPPERSBERG FQ4TG WKUPPERSBERG FQ4TG W
KUPPERSBERG FQ4TG W

16990 .
  . 
KUPPERSBERG FQ 65 BKUPPERSBERG FQ 65 B
KUPPERSBERG FQ 65 B

17490 .
  . 
KUPPERSBERG FQ 65 WKUPPERSBERG FQ 65 W
KUPPERSBERG FQ 65 W

18490 .
  . 
KUPPERSBERG FQ663 BKUPPERSBERG FQ663 B
KUPPERSBERG FQ663 B

20590 .
  . 
KUPPERSBERG FQ663 C BRONZEKUPPERSBERG FQ663 C BRONZE
KUPPERSBERG FQ663 C BRONZE

20590 .
  . 
KUPPERSBERG FQ663 C GOLDKUPPERSBERG FQ663 C GOLD
KUPPERSBERG FQ663 C GOLD

20590 .
  . 
KUPPERSBERG FQ663 WKUPPERSBERG FQ663 W
KUPPERSBERG FQ663 W

20590 .
  . 
KUPPERSBERG FQ6TG BKUPPERSBERG FQ6TG B
KUPPERSBERG FQ6TG B

15490 .
  . 
KUPPERSBERG FQ6TG LKUPPERSBERG FQ6TG L
KUPPERSBERG FQ6TG L

17790 .
  . 
KUPPERSBERG FQ6TG WKUPPERSBERG FQ6TG W
KUPPERSBERG FQ6TG W

16990 .
  . 
KUPPERSBERG FQ7TG LKUPPERSBERG FQ7TG L
KUPPERSBERG FQ7TG L

22390 .
  . 
KUPPERSBERG FQ7TG BKUPPERSBERG FQ7TG B
KUPPERSBERG FQ7TG B

26990 .
  . 
KUPPERSBERG FQ7TG WKUPPERSBERG FQ7TG W
KUPPERSBERG FQ7TG W

26990 .
  . 
KUPPERSBERG FV6TGRZ C BronzeKUPPERSBERG FV6TGRZ C Bronze
KUPPERSBERG FV6TGRZ C Bronze

26990 .
  . 
KUPPERSBERG TG 69 BKUPPERSBERG TG 69 B
KUPPERSBERG TG 69 B
(): 9.659x52
:
: 4
:
-:

19990 .
  . 
KUPPERSBERG TS 69 LKUPPERSBERG TS 69 L
KUPPERSBERG TS 69 L

19390 .
  . 
KUPPERSBERG TG 69 WKUPPERSBERG TG 69 W
KUPPERSBERG TG 69 W
(): 9.659x52
:
: 4
:
-:

20990 .
  . 
KUPPERSBERG TG 699 BORKUPPERSBERG TG 699 BOR
KUPPERSBERG TG 699 BOR
(): 756x52
:
: 4
:
-:
24990 .
  . 
KUPPERSBERG TG 699 CKUPPERSBERG TG 699 C
KUPPERSBERG TG 699 C
(): 756x52
:
: 4
:
-:
25390 .
  . 
KUPPERSBERG TG 799 CKUPPERSBERG TG 799 C
KUPPERSBERG TG 799 C

33490 .
  . 
KUPPERSBERG TG 99 BKUPPERSBERG TG 99 B
KUPPERSBERG TG 99 B

33990 .
  . 
KUPPERSBERG TG 99 WKUPPERSBERG TG 99 W
KUPPERSBERG TG 99 W

34990 .
  . 
KUPPERSBERG TS 62 XKUPPERSBERG TS 62 X
KUPPERSBERG TS 62 X

14690 .
  . 
KUPPERSBERG TS 69 XKUPPERSBERG TS 69 X
KUPPERSBERG TS 69 X
(): 8.158x51
:
: 4
:
-:

17990 .
  . 
KUPPERSBERG TS 79 XKUPPERSBERG TS 79 X
KUPPERSBERG TS 79 X

24990 .
  . 


   
KAISER HANKEL OKG 1408
KAISER HANKEL OKG 1408
 35000 .
KAISER EH 6355 EM + KCT 6395 I EM
KAISER EH 6355 EMKCT 6395 I EM
 75000 .
KAISER EH 6355 EM + KCT 6395 I EM
KAISER EH 6355 EMKCT 6395 I EM
 75000 .
KAISER EG 6345 EM + KG 6325 EM Turbo
KAISER EG 6345 EM + KG 6325 EM Turbo
 55000 .
KAISER EH 6355 ELFEM + KCT 6395 I ELFEM
KAISER EH 6355 ELFEMKCT 6395 I ELFEM
 85000 .
KAISER EH 6355 ROTEM + KCG 6335 ROTEM TURBO
KAISER EH 6355 ROTEMKCG 6335 ROTEM TURBO
 75000 .
KAISER EH 6355 EM + KG 6325 EM TURBO
KAISER EH 6355 EMKG 6325 EM TURBO
 68000 .
KAISER AT 8408 F
KAISER AT 8408 F
 40090 .

   
?
AEG (10%)
Bosch (14%)
Electrolux (9%)
Kaiser (31%)
o (35%)
   


  Copyright 2011 Tehnohaus.ru : BORNET.ru